pos

[insert_php]

/* iyzico’ya post edilecek ödemeye ait minimum detaylar*/

$url = ‘https://api.iyzico.com/v2/create’; // iyzico endpointi
$requestParams = array(
“api_id” => “im5242db25a2cbeid2z2hstlupwjaut9”, // hesabınıza ait api keyiniz
“secret” => “im5242db3422127sk5o9czq16imr79dv”, // hesabınıza ait secret keyiniz
“external_id” => rand() , //her sorguda farklı olması gereken sipariş numaranız
“mode” => “test”, // api ve sercret değerine göre ödeme modunuz. gerçek ödeme almak için live keys ve live mod olmalıdır
“type” => “CC.DB”, // ödeme tipiniz
“return_url” => “http://localhost/sonuc.php”, // ödemenin sonucunun size iletileceği sitenizdeki bir sonuc sayfası
“amount” => mt_rand(10, 100) * 100, // siparişin yani sepetinizin toplam tutarı
“currency” => “TRY”, // ödemenin tahsil edileceği para birimi
“descriptor” => “iyzico test odemesi”, // ödemenize ait açıklama
“customer_language” => “tr”, //ödeme formunun görüntülenme dili
“customer_contact_ip” => getenv(‘REMOTE_ADDR’), //işlem yapan kişinin ip adresi
“installment” => “true” //ödeme formunda taksitli ödeme aksiyonu
);

/* iyzico’ya post edilecek ödemeye ait detayların gönderiminin sağlanması */

$postFields = http_build_query($requestParams);
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(“Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8”));
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
$curlResponse = curl_exec($curl);
curl_close($curl);Ödeme Sayfası

[/insert_php]