ARGE & İnovasyon

Bilimsel’in ortaklarının kuruluş aşamasında altını çizdiği; kritik teknolojileri kullanarak, özgün ürün ve sistemler geliştirmektir. Şirketimizin kurulduğu 1996 yılından beri​​ istikrarlı yükselişimiz devam etmesinin temel nedeni, yüksek nitelikli insan kaynağına ve Ar-Ge’ye verilen değerdir. Bilimsel için Ar-Ge ve inovasyonun kaynağı, sahip olduğu yüksek nitelikli yetişmiş iş gücüdür.

Üniversitelerimiz, ana sermayesi üstün nitelikli insan kaynağı olan bilişim kuruluşlarının en önemli paydaşlarıdır. Üniversitelerimiz, yetişmiş insan gücü ve eğitim imkanları sağlamasının yanında, sanayinin teknoloji geliştirme faaliyetlerine giderek artan oranda katkı yapmaktadır. Üniversitelerde ortaya çıkan yeni fikirler ürünlerimizde inovasyon olarak yer almaktadır.

Şirketimiz, eğitim ve teknolojide ulaşmış olduğu derinlik ve yarattığı fark ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanım ürünlerinden, Türkiye’nin ihracat hedefine kadar birçok alanda ulusal hedeflerimize azami katkıyı vermeye devam edecektir. Diğer taraftan özellikle ülkemizin ithal ettiği ürün ve sistemlere odaklanarak, üretmiş olduğumuz teknolojinin bir bölümünü güvenli iletişim ve medikal gibi alanlarda da yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.

Bilimsel, vizyonundaki teknoloji vurgusu ile “Müşteri odaklı yaklaşım ve teknolojiye yön veren güçlü kadrosu ile sürekli değer yaratarak “Türkiye’de ilk 10 yazılım kuruluşu olmak” hedefini benimsemiştir. Bu hedefe ulaşmanın önemli bir aracı olarak sözleşmeler kapsamında yapılan geliştirme faaliyetleri yanında Bilimsel, cirosunun ortalama olarak %7’sini kendi özkaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırmıştır.​​

Bilimsel’in misyonu, vizyonu, hedefleri ve sürdürülebilir başarı stratejisi doğrultusunda, yenilikçiliği (inovasyonu) teşvik eden kültür ve ortamın geliştirilmesi, tüm çalışanların yaratıcılığının en etkin seviyeye ulaştırılması, sürekli iyileştirmeye ve verimliliğe katkıda bulunmalarını sağlamak için fikir yönetim sistemi oluşturulmuştur. ​Bu sistem içinde yenilikçi fikirler toplanmakta, değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.