Bilimsel Akademi Fahrettin Erdinç Çocuklar İçin Programlama Kurs Kitabı İzmir

Kendi oyunlarınızı, Kendi yazılımlarınızı programlayın!
Günümüzde dünya artık bilişim teknolojileri etrafında dönmektedir. Bilişim teknolojilerinin de temelini programlama oluşturmaktadır. Bugün, bilişim teknolojilerinde katma değer yara­tan toplumların gelir seviyesi artmakta, gelişmekte olan ülkelerle arayı açmaktadır.

Bilişimde tüketici olmaktan çıkıp üretici olmaya baş­lamanın en hızlı ve en kolay yolu yazılım geliştirmektir. Yazılım geliştirmek için de programlamayı öğrenme­niz gerekmektedir.
Programlama bir sanattır; Çocuklar programlamaya ne kadar erken başlayabilirlerse o kadar kaliteli ve karma­şık program üretme şansına sahip olurlar. Nasıl iyi bir sporcu olabilmek için eğitime erken yaşta başlamak ge­rekiyorsa, iyi bir programcı olmak için de eğitime erken yaşta başlanmalıdır.
Kitap özellikle okullarda ve kurslarda programlama öğrenmek isteyen çocukları düşünerek hazırlanmıştır. Bu anlamda, kitap sadece programcılığa yeni başlayan çocukları değil, aynı zamanda programcılık eğitimi veren öğretmenleri de göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır.
Özellikle programcılığa sıfırdan başlayan çocukların zorlandığı bazı konularda bolca örnek kod yazılarak konu­ların daha basit ve anlaşılır olması sağlanmıştır.
Konular tamamen sıfırdan başlar ve temel/orta düzeyde programlama becerilerini kazandırmayı amaçlar. Ki­taptaki konular mümkün olduğunca küçük ve mantıklı parçalara ayrılmış ve herkesin kolayca anlayabileceği ör­neklerle desteklenmiştir.
Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için önce teorik bilgi verilmiş, gereken durumlarda şekiller çizilmiş, örnek kodlarla konunun pekiştirilmesi sağlanmıştır. Bir resim bin kelimeye bedeldir düşüncesiyle mümkün olduğun­ca görsellerle açıklamalar yapılmıştır. Her konu uygulamalı ve herkesin anlayacağı şekilde hazırlanmıştır.
Kitapta temel düzeyde HTML bilgisi verildikten sonra JavaScript dili kullanılarak temel programlama man­tığı ve temel algoritmalar anlatılmıştır. JavaScript dilinin en güzel tarafı, günümüzde çok kullanılan modern bir programlama dili olmasının yanında, sözdiziminin de günümüzde sıkça kullanılan C# veya Java dillerine ben­ziyor olmasıdır. JavaScript dilini öğrenen çocuklar ileriki dönemde rahatlıkla Java veya C# öğrenerek profesyonel uygulamalar geliştirebilirler.
İÇİNDEKİLER
• Bilgisayarlar Nasıl Çalışır?
• Neler Bilinmeli?
• Bilgisayar Nedir?
• Bilgisayar Nasıl Çalışır?
• İşlemci Nasıl Çalışır?
• CPU ve RAM İlişkisi
• Onlu ve İkili (Dijital) Sayı Sistemi
• Temel Programlama Kavramları
• Neler Bilinmeli?
• Bilgisayar Nedir?
• Bilgisayarın Yapısı
• Algoritma Nedir?
• Programlama Dilleri
• Problem Çözme Aşamaları
• Algoritmanın Oluşturulması
• Temel Web Bilgisi
• Neler Bilinmeli?
• HTML Nedir?
• HTML’in Mucidi Kimdir?
• HTML’in Kısa Tarihi
• HTML Editörleri
• Tarayıcılar
• WWW (Web) Nedir?
• Web Sunucu Nedir?
• Domain ve Hosting Nedir?
• Notepad++ Kurulumu
• Notepad++ Ayarları
• Notepad++ ile Dosya İşlemleri
• HTML Sayfalarının Önizlenmesi
• Temel HTML Komutları
• Neler Bilinmeli?
• HTML Komutlarının Yapısı ve Yazım Kuralları
• Açıklamalar
• HTML Sayfası Oluşturma & Kaydetme
• Temel HTML Komutları
• HTML Sayfalarının Düzenlenmesi
• HTML Sayfalarının İncelenmesi
• Şablon Dosya
• Dosya Adları
• HTML Formları
• Neler Bilinmeli?
• Form Nedir?
• Form Oluşturma
• Metin (Text) Kutuları
• E-mail ve Web Adres Kutuları
• Metin Alanları (Textarea)
• Onay ve İptal Butonları
• Ortak Özellikler
• Uygulama
• Onay (Checkbox) ve Seçenek (Radio) Kutuları
• Seçenek Listesi (Combo)
• Gizli Form Elemanı
• Dosya Yükleme Elemanı
• Resim ile Form Onaylama
• Diğer Form Elemanları
• Temel Algoritma Bilgisi
• Neler Bilinmeli?
• Algoritma Nedir?
• Algoritma Nasıl Olmalıdır?
• Algoritmanın Faydaları
• Bazı Terim ve Kavramlar
• Açıklamalı Algoritma Örnekleri
• JavaScript
• Neler Bilinmeli?
• JavaScript Nedir?
• JavaScript Kodları Nereye Yazılır?
• Kodların Test Edilmesi
• Açıklama Satırı
• JavaScript Yazım ve Noktalama Kuralları
• Değişkenler
• Veri Çıkışı (Veri Yazdırma)
• Veri Girişi
• Sözel Toplama
• Veritipi Değiştirme
• Uygulamalar
• Operatörler
• Neler Bilinmeli?
• Operatör Nedir?
• Aritmetik Operatörler
• Artırma ve Azaltma Operatörleri
• Eşitlik ve İlişki Operatörleri
• Mantıksal Operatörler
• Atama Operatörleri
• Operatörlerde Öncelik Sırası
• Karar Yapıları
• Neler Bilinmeli?
• Karar Yapısı Nedir?
• if Komutu
• if-else Komutu
• if-else if-else Komutu
• Karar/Sorgu Uygulamaları
• Döngüler
• Neler Bilinmeli?
• Döngü Nedir?
• Döngü Tipleri
• for Döngüsü
• while Döngüsü
• do-while Döngüsü
• Sonsuz & Ölü Döngü
• Döngü Uygulamaları
• Fonksiyonlar
• Neler Bilinmeli?
• Fonksiyon Nedir?
• Fonksiyon Nasıl Oluşturulur?
• Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar
• Fonksiyon Nasıl Çağırılır?
• Değişken Ömrü ve Kapsamı
• Fonksiyon Uygulamaları
• Form İşlemleri
• Neler Bilinmeli?
• Formlarda Fonksiyon Kullanımı
• innerHTML
• Form Uygulamaları

Kitabın Künyesi:

Marka: Fahrettin Erdinç – Zeynep Erdinç
Stok Miktarı: VAR
Ürün Kodu: 39
ISBN: 9786059129312
Yayın Tarihi: Kasım 2015
Sayfa Sayısı: 220
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kuşe Kağıt
Boyut: 22×22 cm